Previous Photo: White-winged Triller Next Photo: Superb Fairy-wren
2011-04-14