Previous Photo: Windmill & tank Next Photo: Egret
2007-05-19